HỆ THỐNG TRA ĐIỂM THI SỐ BÁO DANH
CỤM THI NGHỀ SỐ 09
khóa thi ngày 25/12/2022
Tra theo mã học sinh hoặc họ tên. Nếu không nhớ mã HS thì tra tên để lấy mã HS.