THPT Yên Viên

http://thptyenvien.edu.vn


Thông báo giờ học

Áp dụng từ ngày 15/08/2019
THÔNG BÁO
(v/v thực hiện giờ học từ 15/8/2019)
   
  
 
Ca sáng:  Trống báo 7h05  
    Cụ thể thời gian vào các tiết như sau:
Tiết 1: 7h13 -> 8h00
Tiết 2: 8h05 -> 8h50
Tiết 3: 9h05 -> 9h50
Tiết 4: 9h55 -> 10h40
Tiết 5: 10h45 -> 11h30
Chéo buổi ca 1: 7h12 -> 8h40
Chéo buổi ca 2: 9h03 -> 10h30

 
 
Ca chiều: Trống báo 12h50   
Cụ thể thời gian vào các tiết như sau:
Tiết 1: 12h58 -> 13h45
Tiết 2: 13h55 -> 14h40
Tiết 3: 14h45 -> 15h30
Tiết 4: 15h35 -> 16h20
Tiết 5: 16h25 -> 17h10
Chéo buổi ca 1: 13h50 -> 15h20
Chéo buổi ca 2: 15h35-> 17h00
Ngày đặc biệt
Ca sáng thứ 4 Trống báo 7h05  
    Cụ thể thời gian vào các tiết như sau:
Tiết 1: 7h13 -> 8h00
Tiết 2: 8h05 -> 8h50
Thể dục giữa giờ
Tiết 3: 9h10 -> 9h55
Tiết 4: 10h00 -> 10h45
Tiết 5: 10h50 -> 11h35
Chéo buổi ca 1: 7h12 -> 8h40
Chéo buổi ca 2: 9h10 -> 10h35

 
Ca chiều thứ 6: Trống báo 12h50   
Cụ thể thời gian vào các tiết như sau:
Tiết 1: 12h58 -> 13h45
Tiết 2: 13h55 -> 14h40
Tiết 3: 14h45 -> 15h30
Thể dục giữa giờ
Tiết 4: 15h45 -> 16h30
Tiết 5: 16h35 -> 17h20
Chéo buổi ca 1: 13h50 -> 15h15
Chéo buổi ca 2: 15h45 -> 17h10

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây